17-18 вересня 2015 р. на факультеті романо-германської філології проходила Всеукраїнська наукова конференція романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства", присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 55-річчю факультету романо-германської філології і 55-річчю кафедри французької філології. Уже вп'яте романісти України зібралися на свій науковий форум, і вдруге він відбувся в ОНУ імені І.І. Мечникова.

У форумі взяли участь 79 фахівців в галузі романської філології, літературознавства, методики викладання іноземних мов та педагогіки з 23 університетів всіх регіонів України.

IMGP7952 1

Учасників і гостей на урочистому відкритті конференції привітав проректор з науково-педагогічної роботи О.В. Запорожченко.

На пленарному засіданні виступили з доповідями заслужений діяч науки і техніки України, академік-секретар Відділення філології, мистецтвознавства і масової комунікації Академії наук вищої школи України, професор кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Чередниченко Олександр Іванович (КНУ імені Тараса Шевченка), професор Смущинська Ірина Вікторівна (КНУ імені Тараса Шевченка), професор Попович Михайло Михайлович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), професор Князян Маріанна Олексіївна (ОНУ імені І.І. Мечникова).

IMGP7948 1

На секційних засіданнях обговорювалися проблеми лексичної та граматичної семантики, когнітивної дискурсології, міжмовної та міжкультурної комунікації, лінгвотекстологічні проблеми перекладу, проблеми комунікативної прагматики на матеріалі французької, іспанської, італійської мов. Крім того, було розглянуто актуальні питання методики викладання іноземних мов, проблеми професійного саморозвитку фахівців у сучасному європейському освітньому просторі.

IMGP7961 1

Значною подією стала презентація нового підручника з лексикології французької мови, яку представила його авторка – завідувач кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор І.В. Смущинська.

На заключному пленарному засіданні голови наукових секцій відмітили високий науковий рівень, теоретичну та практичну значущість доповідей, що були представлені на конференції, і висловили впевненість в необхідності подібних наукових зібрань для розвитку української романістики і методики викладання іноземних мов.

Програма конференції.